Påmelding

ROM FOR KULTUR – PROGRAM Kulturarenakonferansen 2024

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører  og Norske kulturhus inviterer til kulturarenakonferanse! 

Sted: Sentralen , Oslo
Tid: Mandag og tirsdag 9. og 10. september 2024
Pris: 450,- + lunsj. Klikk her for påmelding
Gratis påmelding for frivillige aktører (kontakt post@kulturrom.no for lenke til gratis påmelding)

Kulturfeltet har en unik evne til å bidra til å utvikle byer, nye bydeler og vitale lokalsamfunn. Hvordan sikrer vi gode vilkår for kulturaktivitet over hele landet i årene framover? Hvordan sikrer vi at alle nye offentlige bygg blir tilrettelagt for kultur? Hvordan bruke eksisterende bygg smartere eller transformere gamle industriområder til levende kulturkvartal?

Velkommen til kulturarenakonferansen 2024!

Dag 1 – mandag 9. september

Kl. 09:00Registrering, mingling og kaffe

Kl. 09:30Kulturelt innslag og velkommen

Åpning v/ Kulturminister Lubna Jaffery

Kl. 10:15Når tomme bygg blir levende kulturlokaler

Transformasjoner for framtiden: Hvordan tomme bygg blir en kulturarena

Casepresentasjon fra Horsens fengsel i Danmark v/ Jesper Bo Andersen, Rambøll DK

Oppfølgende innlegg og samtale med bærekraftsdirektør i Statsbygg, Anders Fylling

Casepresentasjon fra Horsens fengsel

Med utgangspunkt i eksempler vil Jesper fortelle om transformasjoner av gamle bygninger til kulturbygninger. Hvordan oppnår man en god prosess, der brukernes fremtidige behov tilfredsstilles innenfor budsjett? Hvilke krav og hensyn må tas til rommet i forhold til arkitektur og akustikk? Og skal det alltid være dyrt og perfekt eller kan man like gjerne dra fordel av de eksisterende rammer?”

Jesper Bo Andersen Senior Chefspecialist innen akustikk i Rambøll DK som har jobbet med Horsens fengsel i Danmark – et prosjekt som har blitt anerkjent for en særdeles god transformasjonsprosess med arkitektoniske verdier i verdensklasse.

Les mer om Vestsalen i Horsens fengsel som er eksempelet Jesper vil bruke.

Innlegget vil også komme kort inn på flere tidligere transformasjonsprosjekter som alle er veldig ulike. Jesper vil holde et utdypende innlegg også dag 2 av konferansen der han forteller enda mer om disse prosjektene og kommer inn på både om prosess, arkitektur, og resultater/læring.

 

Statsbygg

Bærekraftsdirektør i Statsbygg, Anders Fylling vil holde et innlegg om hvordan de jobber for å ta i bruk eksisterende bygningsmasse og slagordet «Vi må tenke nytt, ikke bare ønske oss noe nytt».

 

Etter innleggene blir det en kort samtale der vi ser på hva som er de største forskjellene mellom Norge og Danmark. Hvordan bør vi gå fram for å få ta i bruk tomme bygg? Og har erfaringene fra Horsens fengsel noen potensiell overføringsverdi til feks. Botsen i Oslo?

 

 

Les mer

Paradigmeskifte: Framtidens kulturlokaler er allerede bygget

 • Trykkeriet på Fagernes: Hvordan Nord-Aurdal har fått et kulturliv på linje med dei største byane i landet v/Renate Remme Øverseth
 • Fra rekruttering til næringsutvikling: Tvibit – hvordan en gammal brannstasjon har vitalisert kulturlivet skapt en møteplass på tvers av uttrykk og generasjoner i Tromsø sentrum (film)
 • Kulturlivet er best i klassen på bruk av eksisterende bygg v/ Silje Ustad (Arkitekt, BergerudUstad+) (*Les hennes betraktninger her)
 • Evju bygdetun: Hvordan Nye Sjodar har blitt en regional scene for folkemusikk og folkedans med godt gulv og god akustikk (film)
 • Riksantikvaren: Hvordan sikre videre bruk av eksisterende bygg for kultur? v/Karen Elkjær
 • Om utvikling av Kulturkvartalet Verftet i Bergen og bruk av byen som lab for etablering av kulturhusfuksjoner i Karmøy v/ VILL Arkitekter
 • Kulturhusutfordringen: Hvordan tenke smartere med eksisterende bygg v/Bård Støfringsdal, COWI
 • Fra papir til pop på Tanken i Sandvika: Hvordan de gamle lokalene til Hamang papirfabrikk nå huser et ledende produksjonsmiljø for musikk og kreativ næring

Samtale med noen av innlederne

Kl. 12:30LUNSJ

Kl. 13:30Kultur som motor i stedsutvikling

 • Når kulturen biter seg fast. Produksjon og formidling som suksessfaktor for TOU i Stavanger v/ Per Arne Alstad
 • Kultur er noe mer enn verktøy for å selge boliger v/ Erlend Mogård Larsen (SALT, Trænafestivalen og HAVET i Trondheim)
 • Samdrift på Samvirket i Fjaler: Kulturskole og internasjonal teaterfestival bruker samme bygg (film)
 • 6899 til eg dør: Om å skape liv på bygda

Samtale med deltakerne

Kl. 14:30Rammevilkår, virkemidler og ansvar

Politikerne inviteres til samtale

Virkemidler for bedre kulturarenaer: Penger, samarbeid, lover og planverk

Lokaler er et samfunnsansvar, men hvem tar ansvaret?

Innlegg fra de som utfyller de offentlige:

 • OBOS Samfunnsarena v/ Kent Olav Hovstein Nordby
 • Sparebankstiftelse om satsing på lokaler
 • En tom kirke + pro-bono arbeid + brukermedvirkning + 23 MNOK fra Sparebankstiftelsen DNB = Nytt kulturhus i Sofienberg kirke v/ arkitekt Stian Schjelderup

Kl. 16:30Alt starter med et sted

Musikalsk innslag og samtale med gitarist og komponist Hedvig Mollestad om hvorfor gode rom er viktig

Kl. 17:00Program slutt

Omvisning på Sentralen med primus motor og dagens konferansier Martin Revheim

Kl. 17:30Mingling og DJ

Dag 2 – tirsdag 10. september

Kl. 09:00Åpning i plenum og rapportlansering

Etter felles åpning blir det parallellsesjoner i tre ulike rom på Sentralen.

Endringer kan forekomme.

Parallellsesjoner

Kl. 10:00Parallellsesjoner: Beslutningstakerne

Tematikken er spisset noe mot ulike målgrupper, men alle kan bevege seg fritt mellom de ulike sesjonene. 

PROGRAM: Gymsalen

 • 10:00 En kommuneøkonomi i knestående: Hva gjør vi med kulturarena-ambisjonene?
 • 11:00 Hvordan unngå å feile og skape gode lavterskel arenaer for kulturlivet? Om bestillerkompetanse og bestillermakt v/ Bærum kommune m.fl
 • 12.00 LUNSJ
 • 13:00 Skolen som kulturarena – presentasjon av hovedbudskap i ny veileder og veien videre v/ Bjørn Boge
 • 13:30 Kulturdepartementet inviterer: Arbeidsøkt om planlegging og bruk av lokale kulturarenaer. Bakgrunnen er tiltak i kulturfrivillighetsstrategien om utvikling av veileder for planlegging av kulturlokaler (mer info kommer).
 • 15:00 Ingen spiller fotball i en oppoverbakke – Hva har idretten gjort riktig?

Kl. 10:00Parallellsesjoner: Byggeklossene

PROGRAM: Kronesalen

 • 10:00 Slik gjorde vi det: Transformasjon til kulturbygg – steg for steg og fallgruver v/ Rambøll DK
 • 10:30 Slik gjorde vi det: Transformasjon og flerbruk v/ COWI
 • 11:00 Slik gjorde vi det: Transformasjon og arkitektur i verdensklasse
 • 11:30 Sanger fra første etasje: kultur og næring på bygulvet v/ Thomas Cook (Oslo arkitekturtriennale + masteroppgave fra AHO om bygulv)
 • LUNSJ
 • 13:00 Kulturens plass i bygulvet: Hvorfor og hvordan? (Panelsamtale)
 • 14:00 3rd places: Hvordan skape og utvikle lavterskel arenaer som brukes av mange? Hva kan vi lære av bibliotekene? Samtale med Reinert Mithassel (Deichman), Ådne Sekkelsten (Kloden Teater) m.fl
 • 15:00 Bysnakk podcast: Kultur og byutvikling med Maren Bjerkeng og Erling Fossen + gjester

MER OM DE ULIKE BOLKENE:

Sanger fra første etasje: kultur og næring på bygulvet

v/ Thomas Cook (Oslo arkitekturtriennale + masteroppgave fra AHO om bygulv)

Aktivitetene i byens første etasje – bygulvet – er en vesentlig del av vår opplevelse av byen, gjennom utadrettede virksomheter som liksom har grodd fast i byen, fra kulturscener og barer til sjappen på hjørnet. Men bygulvet inngår i et spill betinget av økonomi, og innholdet her kurateres nøye av eiendomsutviklere, som bruker bygningers førsteetasjer til å påvirke eiendommenes verdi. Hvordan sikrer vi rom for kultur og institusjoner som tilfører byen egenart i en by der det er eiendomsutviklingen styres av kommersielle hensyn? Presentasjonen tar utgangspunkt i en masteroppgave i urbanisme fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, med tittelen «Bygulvet bak fasaden: børs eller katedral? Kuratering av første etasje i norsk by- og eiendomsutvikling» (2023).
Thomas Cook er urbanist, arkitekturhistoriker, skribent og forhenværende nabolagskaféinnehaver, og arbeider for tiden som utviklingsansvarlig i Oslo arkitekturtriennale.

 

3rd places: Hvordan skape og utvikle lavterskel arenaer som brukes av mange? Hva kan vi lære av bibliotekene? 

Hvor er det vi tilbringer tiden når vi ikke er hjemme eller på jobb/skole? Hvor er de arenaene vi kan henge eller møtes uten å kjøpe noe? Det tredje stedet er et stadig mer relevant aspekt eller begrep som flere aktører innen kulturlivet omfavner. Bibliotekene er det fremste eksempelet på gode lavterskel og inkluderende møteplasser, men det er også flere aktører innen scenekunstfeltet som jobber tett på denne tematikken, blant annet Scenekunstbruket og Kloden Teater. Vi inviterer til en inspirerende samtale for å se på hvordan enda flere lokaler som kulturhus, musikkscener, samfunnshus osv kan jobbe for å bli mer åpne og inviterende arenaer – for både barn, unge og voksne.

Med i samtalen er blant annet:

 • Reinert Mithassel (leder Deichman Tøyenbibliotekene som også har jobbet med planene for Deichman Bjørvika)
 • Ådne Sekkelsten (Kloden Teater)
 • Moderator er Hege Påslrud fra Kulturrom 
Les mer

Kl. 10:00Parallellsesjoner: Brukerne

PROGRAM: Hvelvet

 • 11:00 Huset i Bygda: Sjekkliste for organisasjonseide bygg (Grønnere investeringer) v/Christoffer Fagerheim
 • 11:30 Egna lokaler: 35 år arbeid med musikklokaler – og 10 år med musikromstandard. Hva har musikklivet lært? Og kan dette være nyttig for andre utøvende felt? v/ Jon G. Olsen (Akershus Musikkråd)
 • 12:00 LUNSJ
 • 13:00 Hvordan lytte til og involvere ungdom: Erfaring med brukermedvirkning med Holmlia Kulturhavn
 • 14:00 Tilgjengelige kulturarenaer: Mer enn universell utforming
 • 15:00 Kulturplanlegging for gode kulturlokaler. Best practice – kom og lær!

MER OM DE ULIKE BOLKENE:

Tilgjengelige kulturarenaer  – mer enn universell utforming

En kulturarena kan oppfylle alle byggtekniske krav om universell utforming og alt kan ligge til rette for god tilgjengelighet under arrangementene, men er dette tilstrekkelig for at man skal kunne regnes som en tilgjengelig arrangør? Kan vernede og eksisterende bygg være et hinder i arbeidet med tilgjengelighet, eller handler god tilgjengelighet om mer enn universell utforming?

På Kulturarenakonferansen inviterer vi til panelsamtale om viktigheten av tilgjengelighet, hva det er som gjør at publikum føler seg velkomne og hvordan vi kan senke barrierene for deltakelse på arrangementer.

I panelet er:
Marthe Heggenhougen, daglig leder for Cosmopolite Scene
Sebastian Tjørstad, danser, komiker, skuespiller og tilretteleggings-koordinator for CODA-festivalen
Samtalen modereres av Nyaling Saidy Kiil fra Norske Kulturarrangører.

Les mer

Kl. 12:00Akustisk vandring

Bli med på en akustisk vandring gjennom ulike rom på Sentralen. Hva egner seg for opera eller saksofon? Mer info kommer.

Mer info

Programmet oppdateres fortløpende fram mot september. Følg med på de ulike samarbeidspartnernes nettsider og nyhetsbrev for lansering av flere programbolker og oppdateringer. Følg også gjerne med på Facebookarrangementet.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er kulturaktører, byplanleggere, kultursjefer, organisasjoner, arkitekter, akustikere og alle som er opptatt av gode møteplasser og rom for kultur!

Standplass til eksempelprosjekter?

På Kulturarenakonferansen vil det være mulig å ha en stand i mingleområdet for vise fram eksempelprosjekter. Det vil være gratis for frivillige aktører og en liten kostnad for næringsaktører. Vi har kun 5-10 plasser tilgjengelig, ta kontakt på post@kulturrom.no for mer info.

Praktisk info

Sentralen: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Lokalene er universelt utformet, ta kontakt om du har spesifikke behov eller spørsmål

Dag 1 av arrangementet vil bli strømmet: Følg Kulturarenakonferansens FB-arrangement for oppdatering og lenke.

Påmelding og faktura

Ta kontakt med Norske Kulturhus ved spørsmål om betaling/påmelding/faktura: casandra@kulturhus.no

 

Påmelding