Akustikkutbedringer i Disen scene

Lagt til: 14.06.23

Disen scene på Disen kulturveksttun har den siste tiden fått utbedret akustikken ved hjelp av kostnadseffektive diffusorer. Hamar musikkråds leder, Torbjørn Berg, er fornøyd med endringene, og hører stor forskjell.

Hele scenerommet har fått montert diffusorer på sideveggene.

Bygning med bred driftshistorie

Disen Gård i Hamar har siden etableringen tidlig på 1900-tallet blitt brukt til mange formål: ordinær gårdsdrift, jernbaneskole, jernbanemuseum, gymnastikksal og auksjonslokale. I 1998 etablerte Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune stiftelsen Disen Kulturveksttun, med det overordnede formålet å skape et kraftsenter for kunst og kultur i Hedmark og skape flere kulturarbeidsplasser i fylket. Fra 1990-tallet og frem til 2014 var Teater Innlandet (tidligere Hedmark Teater) hovedleietaker. Disen scene på Disen Kulturveksttun har siden høsten 2014 fungert som øvingsfellesskap for kor og korps i Hamar og Ringsaker.

Med god hjelp fra Sparebankstiftelsen Hedmark

Våren 2018 fikk Hamar musikkråd 50.000,- av Sparebankstiftelsen Hedmark til oppgradering av Disen scene. Som en del av oppgraderingen, tegnet en erfaren akustiker/sivilingeniør kostnadseffektive diffusorer som sprer lyden godt. Dette er et fint eksempel på at gode resultater også kan oppnås ved hjelp av enkle og rimelige løsninger.

«Etter at diffusorene ble montert på veggene, merker korpsene som spiller her at samspillet er bedre og kontakten mellom musikere og dirigent er en helt annen enn tidligere», sier Torbjørn Berg, leder i Hamar musikkråd.

Neste steg i utbedringen av lokalet er å kjøpe inn instrumentkasser for å beskytte pauker og annet trommeutstyr.

Se flere gode eksempler på musikklokaler.no