Et mangfoldshus i nabolaget og et forbilde for tomme kirker rundt om i landet

Lagt til: 01.07.24

I Sofienberg kirke skal det tomme kirkerommet fylles.

– Vi ønsker å sette i gang en diskusjon om hva man skal gjøre med alle de tomme kirkene rundt omkring i landet, og sette søkelys på det samfunnsansvaret kirken har i den sammenheng. Det er særlig interessant å gjøre det her, med en så framoverlent og progressiv menighet, hvor de allerede jobber mye med mangfold i bydelen. Men nå klarer de bare såvidt å fylle én av kirkene sine. Sofienberg delbydel er blant de aller tettest befolkede områdene i Norge, med høy andel som vokser opp i fattigdom. Når alle har dårlig plass er det spesielt viktig å foredle mellomrommene og felles arealer til alles best. I alle fall så mange som mulig, sier Stian Schjelderup.

De er nå i gang med en mulighetsstudie for kirken, og det er mange forslag på bordet. Kan Sofienberg kirke bli en kulturscene for alle byens ungdomsklubber, for eksempel?

Les hele saken på Arkitektur.no.

Foto: Stian Schjelderup