Påmelding

På konferansen Musikk og Akustikk ble flere viktige tema presentert, blant annet:

  • Viktigheten ved gode lydforhold og lokaler som er tilpasset bruk
  • De to standardene for musikkrom
  • Skolen som kulturarena
  • Gode øvingsrom
  • Bestillerkompetanse
  • Tips til søknad om støtte for gode lydforhold

Og mye mer!

Les hele saken på Musikk.no.

Arkivfoto: Kristian Karset Broen

Påmelding