Lalm samfunnshus – veien til gode lydforhold

Lagt til: 14.06.23

Høsten 2020 var det 62 år siden Lalm samfunnshus på Lalm i Vågå stod ferdig, et hus som har vært selve navet i grenda. Det har vært møteplass der folk har vært samlet til 1.- og 17. mai-feiring, til fest og moro, til bryllup og konfirmasjoner, til etterpålag når noen har gått bort, til musikkøving og trening, konserter, film, revy og teater.

På Lalm samfunnshus har folk i alle generasjoner hatt noe til felles.

I dag er samfunnshuset i bruk til fester, selskaper, dåp, konfirmasjoner, bryllup og til enkelte konserter og teaterforestillinger. Huset har Storsal, Veslesal, kjøkken, møterom og garderober til utleie, og framstår som meget godt vedlikeholdt. Det gikk gjennom en større oppgradering i 2013-16, og det siste året har de akustiske forholdene blitt forbedret.

Storsalen brukes ukentlig til øvingsrom for Lalm musikkforening og til trening i regi av Lalm idrettslag. På dagtid brukes salen av skole/barnehage til ulike aktiviteter og gymundervisning.

Trond Eklund Johansen fra Innlandet musikkråd målte akustikken i storsalen på Lalm samfunnshus våren 2017. Utgangspunktet for målingen var at både korpset og skolen meldte om høye lydnivå under øving og undervisning, og salen trengte derfor rehabilitering med mål om å forbedre akustikken.

Målingene gjort i 2017 og viste klanglige og balansemessige utfordringer for akustisk musikk. Dersom salen skulle fungere til korpsøving, måtte den dempes vesentlig. En slik demping ville i tillegg være positiv for salens egnethet for idretts- og undervisningsformål og som selskapslokale.

Scenen ble også vurdert som for liten og med for lav takhøyde til at den ville fungere til mer enn enkeltutøvere eller små ensembler.

I mulighetsvurderingen som fulgte akustikkrapporten, ble det gitt disse rådene:

  • Etterklangstiden er mye lengre enn ønskelig, og sammen med et relativt lite romvolum, gir det høye lydtrykknivåer som over tid kan være skadelig for hørselen.
    Rommet bør derfor dempes, spesielt i lyse frekvenser.
  • Romvolumet er tilstrekkelig for øving med rundt 20 musikere, og til konsert vil akustikken påvirkes merkbart om det er mer enn 100 personer i rommet. Til øving med korps bør scenen unngås. Det anbefales også å øve på tvers av salen, for å få tilstrekkelig avstand mellom utøverne.
  • Samfunnshuset fikk råd om å kontakte akustiker med fagkompetanse innen romakustikk for å prosjektere avbøtende tiltak, og om å tilpasse salen til øving med lydsterk akustisk musikk (korps/storband). Det vil også være gunstig for alle aktuelle bruksformål ved at lydnivåer dempes og taletydeligheten vil økes.

Videre i artikkelen fortelles det om prosessen som fulgte, og de resultatene som har gjort samfunnshuset til et mye bedre sted for alle som bruker det!
Figur 1: Resultat fra måling i 2017. Målte etterklangstider pr. frekvens fra ulike steder i salen

Målrettet tiltaksforslag fra fagakustiker

Akustikerne Kjell Bijsterbosch og Bård Støfringsdal i COWI AS, leverte et notat med detaljerte anvisninger for forbedring av akustikken, slik at den ble optimalisert for musikkformål som korpsøving og konsert med forsterket musikk. En slik optimalisering «vil gi akseptable forhold for idretts- og undervisningsformål», var deres anbefaling.

Tiltakene som ble foreslått var en blanding av fastmonterte elementer og tepper for finjustering etter behov.

  • Absorberende plater i salshimlingen, fordelt etter anvisning.
  • Stående spilepaneler på langveggene opp til 2,4 m høyde, og med spesifiserte mellomrom og lektedimensjoner.
  • Lydabsorberende gardiner som parkeres i nisjer, i spesifisert vekt og avstand fra vegg.

Med disse tiltakene kan salen tilpasses ulike bruk, og det ble også gitt konkrete råd for plassering under korpsøving, og for å teste ut ulike grader av bruk av gardinene ved behov for ytterligere demping.

Scenerommet vurderes i NS 8178 som for lite til øvingsformål, men det foreslås også å vurdere om det skal monteres absorbenter i taket på scenen, om det oppleves som nødvendig etter at tiltakene i salen er gjort, og tatt i bruk.
Korpset trives i «ny sal» – her er det god plass til å holde avstand.
Foto: Arve Danielsen/Fjuken

Som natt og dag

Det tok ikke lang tid før effektene ble tydelige: «Etter hvert som vi skrudde opp platene i taket, så hørte vi hvordan lyden endra seg underveis. Det er som natt og dag! Det har gått med mye timer og arbeid, men absolutt verdt det, når vi får oppleve lyden. Både korpset, skolen og de som leier lokalene til arrangement er storfornøyd», uttalte leder for samfunnshuset, Rune Borgan Isaksen, til avisa Fjuken tidligere i år.

Vi har tatt en prat med Odd Ivar Svelstad, trombonist og dirigent for Lalm musikkforening fram til i sommer. Han og musikkforeningen er også storfornøyd og svært tilfreds med forbedringene som har blitt gjort i salen. «Eg har vore med som dirigent sidan laget øvde på scena, da slagverket og tuba dominerte balansen, og resten av korpset vart borte. Vi flytta så ut i salen, og det vart noko betre, men likevel var det en udefinert vegg av lyd som kom mot meg», forteller han.

I likhet med Borgan Isaksen, merker også Svelstad at det er som natt og dag etter at utbedringene ble gjort: «Den største forskjellen etter at platene og spilene vart montert, er at ein nå kan høyre detaljene i musikken. Musikarane er også nøgde, og seier det er mykje lettare å høyre kvarandre. Etter at vi snudde korpset 90 grader vart det enda betre, og nå er det mykje enklare å jobbe med dynamikk og balanse, og klangen i korpset vert mykje tettare».

«Eg vonar dei vil fortsette slik og få ei god utvikling vidare, for dette lokalet var verkeleg godt å spele i!», avslutter Svelstad. Det er enkle, men allikevel avgjørende og viktige utbedringer som har blitt gjort i storsalen på Lalm samfunnshus, og viser at det ikke skal mye til for å endre et roms kvalitet til det bedre for alle.

Se flere gode eksempler på musikklokaler.no