Terningen Arena – mer enn bare en idrettshall

Lagt til: 14.06.23

Terningen Arena er et flerbruksanlegg i Elverum, og huser en rekke virksomheter innen forskning, utdanning, idrett, kultur og folkehelse. Arenaen stod ferdig i 2010. Flerbrukshallen er hjertet i anlegget, og hjemmebane for Elverum håndball. Den er designet for å kunne rigges om til kulturarena for konserter og forestillinger.

Sommeren 2019 gjennomførte Innlandet musikkråd akustikkmåling i flerbrukshallen. Målingen ble foretatt i ferdig rigget konsertoppsett, tilpasset Ungdomssymfonikerne. Riggen besto av reflektorer i tak og tunge sidevegger, samt oppbygning av de bakre radene i orkesteret. Ungdomssymfonikernes teknikerstab, ledet av Kåre Nordseth, stod for konseptet. I samarbeid hentet vi så mange egenskaper som praktisk mulig fra den opprinnelig prosjekterte løsningen, men som ikke ble realisert, for å gi best mulige forhold for Ungdomssymfonikere og for publikum.

Målingen etter at riggen var montert viste en gjennomsnittlig etterklang på 1,6 sekunder, og at det var relativt lite variasjon mellom målepunktene. I tillegg var romforsterkningen ganske passe, slik at det blir ganske godt lydtrykk ut i store deler av amfiet.

Som grunnlag er inspirasjon hentet fra:

– «Musikk og akustikk» – Kommuneforlaget (1991)
«Bedre akustikk» – Akershus musikkråd/Akershus fylkeskommune/Lydteknisk senter NTH (1989)

Mobile, skråstilte sidevegger på innsiden av hallens skillevegger.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra musikere og publikum var gode, og Ungdomssymfonikernes dirigent, ble intervjuet av Erik Larsen før konserten:
Lover topp lyd og opplevelse: Vi møtte nylig den verdensberømte dirigenten Eliahu Inbal på Hotel Central (Elverum). Blid og opplagt hadde han følgende budskap til publikum: – Kom på Avslutningskonserten lørdag til Mahlers 9. Symfoni i et Terningen Arena med mye bedre akustikk enn tidligere, et større orkester fullt av unge virtouser og en av verdens vakreste og sterkeste symfonier.
Som de store scenene: – Lyden er som på de større konsertsalene rundt om i verden. Selv for oss på scenen låter det bra, sier han. Som mange sikkert har fått med seg er det gjort grep med tak, vegger og plassering av orkesteret, som i følge akustiske målinger har bidratt til store forbedringer.
Kunstnerisk leder og dirigent for Ungdomssymfonikerne, Johannes Gustavsson, skryter også av orkesteroppsettet i Terningen Arena sommeren 2019:
– Det har aldrig varit så bra ljud i Terningen Arena! Självklart innebär det mycket arbete med rigg och bygge, men greppen är enkla och materialkostnaderna rimliga. Rent visuellt är det mycket snyggare, och det skapar en helt annan närhet till publiken och bättre kontakt inom orkestern.

Les flere gode eksempler på musikklokaler.no