Prosjektet Framtidas kulturlokaler skal bruke historiefortelling og eksempelets makt til å gjøre det lettere for små og store aktører å legge om sin egen praksis og spare både naturressurser, penger og CO2.

 

Organisasjonene Kulturrom, NOKU og Norske Kulturhus har gått sammen om et prosjekt som har tittelen «Framtidas kulturlokaler». Nå er vi på jakt etter gode eksempler som vil delta i et dybdeintervju om hvordan jobbe mer miljøvennlig og sirkulært i kommunale kulturhus/kulturlokaler.

 

Prosjekt Framtidas kulturlokaler

Muligheten til å skape og oppleve konserter og forestillinger over hele landet er en viktig del av samfunnets infrastruktur. Det finnes etterhvert litt kunnskap om hvilke kulturlokaler som finnes i kommunene og hva de brukes til. Nå er det tid for å sikre at bærekraftsmål, klimamål og sirkulær praksis blir integrert i innkjøpsprosesser og driften av kulturlokalene. Formålet er å bidra til at scenene bidrar med sin substansielle del inn i den nasjonale og globale dugnaden fram mot 2030.

 

Casestudier

Hovedbestanddelen i prosjektet er casestudier og dybdeintervjuer med 10 utvalgte kommunale kulturlokaler. Kommunene og scenene skal være ulike både geografisk, størrelsesmessig og økonomisk. Utvalget caser skal vektlegge hvem som har en bærekraftspraksis som er spesielt god og egner seg til å kopiere og etterfølge.

Beste praksis

Formålet er å synliggjøre ulike typer beste praksis innenfor bærekraft, sirkulærøkonomi og klimatiltak. Hver casestudie skal ha en liten faktadel om tiltaket kulturlokalet er spesielt gode på. Denne faktadelen skal være utformet sånn at tiltaket lett skal kunne kopieres og testes ut hos andre scener rundt i landet.

Nettressurs

Målet for prosjektet er å lage en ressurs som skal publiseres på kulturlokaler.no og være til inspirasjon og konkret etterfølgelse for både andre kommunale aktører og private.

 

Eksempler:

  • USF Verftet: Kjøp av brukte lamper til Hallen og erfaringer fra denne prosessen + generelt om ombruk og vedlikehold
  • Oseana: Er miljøfyrtårnsertifisert og medlem i Klimapartner. Hva innebærer dette i praksis og hvilke tiltak har de gjort?

 

Vi er på jakt etter flere gode eksempler!

  • Noen som jobber med ombruk, reparasjon og tenker sirkulært i kommunen i kulturavdelingen eller mer overordna?
  • Gode løsninger for å sikre lengre levetid og bruk teknisk utstyr?
  • Fra januar 2024 skal bærekraft vektes minimum 30% i offentlige anskaffelser. Noen som har gjort en god innkjøpsprosess der de har vektlagt bærekraft og klimaavtrykk? (Hvilke kriterier har dere brukt for å vekte tilbudene? Noe andre kan lære av og at alle kan stille samme krav?
  • Noen som har erfaring med at de ikke må «bruke opp budsjettet» på å kjøpe inn ting og duppedingser, men heller setter av midler til fremtidig bruk eller investerer i kompetanse og vedlikehold?
  • Noen som har god erfaring med samarbeid med et lokalt firma på lyd/lys der de leier inn istedenfor å eie utstyr som de ikke bruker ofte?

 

Ta kontakt

Kulturrom, NOKU og Norske Kulturhus står bak prosjektet. Sammen med sirkulærrådgiver Kirsti Svenning skal de velge ut de 10 kommunene og kulturlokalene som skal være med i rapporten. Ta kontakt med oss om du har et godt eksempel som kan løftes fram!