ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen 2024

Lagt til: 21.05.24

ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen 2024 blir en møteplass for alle som brenner for stedsutvikling og kultur! Denne todagers konferansen arrangeres av Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører og Norske kulturhus, og samler noen av de fremste eksperter og ildsjeler innen kultursektoren. 

Gjennom inspirerende foredrag, spennende casestudier og engasjerende samtaler utforsker vi hvordan kulturbygg kan transformere byer, bydeler og bygder. Vi ser på hvordan tomme bygg blir pulserende kulturarenaer, og lærer om de samfunnsmessige fordelene ved å investere i gode kulturlokaler for utøvende kultur.

Enten du er kulturaktør, byplanlegger, arkitekt, kultursjef eller bare har en sterk interesse for kultur og stedsutvikling, er Kulturarenakonferansen 2024 stedet du må være. Konferansen blir fri for samtaler om signalbygg og utsmykning, men full av samtaler om hverdagsbygg i nærheten av der folk bor.

Kulturarenakonferansen blir startskuddet for en viktig samtale om hvordan vi kan sikre fremtidens kulturarenaer og skape levende lokalsamfunn over hele landet. Meld deg på for å delta og bli inspirert!

Se hele programmet her

Utdrag fra programmet dag 1:

 

Jesper Bo Andersen fra Rambøll DK har jobbet med Horsens fengsel i Danmark – et prosjekt som har blitt anerkjent for en særdeles god transformasjonsprosess med arkitektoniske verdier i verdensklasse. Med utgangspunkt i dette og flere eksempler vil Jesper fortelle om transformasjoner av gamle bygninger til kulturbygninger. Hvordan oppnår man en god prosess, der brukernes fremtidige behov tilfredsstilles innenfor budsjett? Hvilke krav og hensyn må tas til rommet i forhold til arkitektur og akustikk? Og skal det alltid være dyrt og perfekt eller kan man like gjerne dra fordel av de eksisterende rammer?

 

Musikalsk innslag og samtale med gitarist og komponist Hedvig Mollestad om hvorfor gode rom er viktig avslutter konferansens dag 1.

 

Konferansens første dag ledes av Martin Revheim som også vil invitere til en omvisning på Sentralen.

Konferansen åpnes av Kulturminister Lubna Jaffery mandag 9. september.

Dag 2 av konferansen inviterer Kulturdepartementet til arbeidsøkt om planlegging og bruk av lokale kulturarenaer. Bakgrunnen er tiltak i kulturfrivillighetsstrategien om utvikling av veileder for planlegging av kulturlokaler (mer info og invitasjon kommer).

+ Mye mer!

Praktisk info:

Sted: Sentralen , Oslo
Tid: Mandag og tirsdag 9. og 10. september 2024
Pris: 450,- + lunsj. Klikk her for påmelding.
Gratis påmelding for frivillige aktører. (kontakt post@kulturrom.no for lenke til gratis påmelding)
GÅ TIL PROGRAM

Arrangører: Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører  og Norske kulturhus

Bakteppe: Kulturfeltet har en unik evne til å bidra til å utvikle byer, nye bydeler og vitale lokalsamfunn. Hvordan sikrer vi gode vilkår for kulturaktivitet over hele landet i årene framover? Hvordan sikrer vi at alle nye offentlige bygg blir tilrettelagt for kultur? Hvordan bruke eksisterende bygg smartere eller transformere gamle industriområder til levende kulturkvartal?

 

 

PROGRAM OPPDATERES FORTLØPENDE HER

 

Dag 1 – mandag 9. september

Åpning v/ Kulturminister Lubna Jaffery

Når tomme bygg blir levende kulturlokaler

Transformasjoner for framtiden: Hvordan tomme bygg blir en kulturarena

 • Horsens fengsel i Danmark v/ Jesper Bo Andersen, Rambøll DK og oppfølgende innlegg og samtale med bærekraftsdirektør i Statsbygg, Anders Fylling.

Paradigmeskifte: Framtidens kulturlokaler er allerede bygget

 • Innlegg og eksempler fra blant annet Nord-Aurdal, Tvibit i Tromsø, VILL Arkitekter, Riksantikvaren, arkitekt Silje Grandetrø og Tanken i Bærum med påfølgende samtale

Kultur som motor i stedsutvikling

 • Innlegg fra TOU i Stavanger og SALT i Oslo / HAVET i Trondheim mfl.

Rammevilkår, virkemidler og ansvar

Politikerne inviteres til samtale

 • Virkemidler for bedre kulturarenaer: Penger, samarbeid, lover og planverk

Lokaler er et samfunnsansvar, men hvem tar ansvaret?

 • Innlegg fra OBOS Samfunnsarena, arkitekt Stian Schjelderup m.fl

Alt starter med et sted

 • Musikalsk innslag og samtale med gitarist og komponist Hedvig Mollestad om hvorfor gode rom er viktig

LES MER OM PROGRAM

Dag 2 – tirsdag 10. september

09.00 Åpning i plenum

Parallelle temaer 10.00-16.00

Tematikken er spisset noe mot ulike målgrupper, men alle kan bevege seg fritt mellom de ulike sesjonene.

Beslutningtakerne (Gymsalen)

 • En kommuneøkonomi i knestående: Hva gjør vi med kulturarena-ambisjonene?
 • Hvordan unngå å feile og skape gode lavterskel arenaer for kulturlivet? Om bestillerkompetanse og bestillermakt v/ Bærum kommune m.fl
 • LUNSJ
 • Skolen som kulturarena – presentasjon av hovedbudskap i ny veileder og veien videre v/ Bjørn Boge
 • Kulturdepartementet inviterer: Arbeidsøkt om planlegging og bruk av lokale kulturarenaer. Bakgrunnen er tiltak i kulturfrivillighetsstrategien om utvikling av veileder for planlegging av kulturlokaler (mer info kommer).
 • Ingen spiller fotball i en oppoverbakke – Hva har idretten gjort riktig?

Byggeklossene (Kronesalen)

 • Slik gjorde vi det: Transformasjon til kulturbygg – steg for steg og fallgruver – v/ Rambøll DK og COWI
 • Gode nabolag: Kulturlivets rolle og mulighet
 • LUNSJ
 • Kulturens plass i bygulvet: Hvorfor og hvordan?
 • 3rd places: Hvordan skape og utvikle lavterskel arenaer som brukes av mange? Hva kan vi lære av bibliotekene? Samtale med Reinert Mithassel (Deichman), Ådne Sekkelsten (Kloden Teater) m.fl
 • Bysnakk podcast: Kultur og byutvikling med Maren Bjerkeng og Erling Fossen + gjester

Brukerne (Hvelvet)

 • Huset i Bygda: Sjekkliste for organisasjonseide bygg (Grønnere investeringer) v/Christoffer Fagerheim
 • Egna lokaler: 35 års arbeid med musikklokaler – og 10 år med musikromstandard. Hva har musikklivet lært? v/ Jon G. Olsen (Akershus Musikkråd)
 • LUNSJ
 • Hvordan lytte til og involvere ungdom: Erfaring med brukermedvirkning med Holmlia Kulturhavn
 • Tilgjengelige kulturarenaer: Mer enn universell utforming
 • Kulturplanlegging for gode kulturlokaler. Best practice – kom og lær!

Utenfor program: Akustisk vandring på Sentralen

Mer info

Programmet oppdateres fortløpende fram mot september. Følg med på de ulike samarbeidspartnernes nettsider og nyhetsbrev lansering av flere programbolker og oppdateringer.

FØLG MED PÅ PROGRAMOPPDATERING HER

PÅMELDING