ROM FOR KULTUR – Kulturarenakonferansen 2024

Lagt til: 24.01.24

Kulturrom, Kulturalliansen, NOKU, Norsk musikkråd, Noregs Ungdomslag, Norske Kulturarrangører  og Norske kulturhus inviterer til kulturarenakoferanse! Sett av datoene for to dager med samtaler, gode eksempler og workshops.

Sted: Sentralen , Oslo
Tid: Mandag og tirsdag 9. og 10. september 2024
Pris: 450,- + lunsj. Gratis påmelding for frivillige aktører. (Vi åpner veldig snart for påmelding!)

 

Kulturfeltet har en unik evne til å bidra til å utvikle byer, nye bydeler og vitale lokalsamfunn. Hvordan sikrer vi gode vilkår for kulturaktivitet over hele landet i årene framover? Hvordan sikrer vi at alle nye offentlige bygg blir tilrettelagt for kultur? Hvordan bruke eksisterende bygg smartere eller transformere gamle industriområder til levende kulturkvartal?

 

Velkommen til kulturarenakonferansen 2024!

Foreløpig program (endringer vil forekomme):

Dag 1 – mandag 9. september

09:00 Registrering, mingling og kaffe

09: Kunstnerisk innslag og velkommen

Åpning v/ Kulturminister Lubna Jaffery

 

Når tomme bygg blir levende kulturlokaler

Transformasjoner for framtiden: Hvordan tomme bygg blir en kulturarena

 • Eksempel fra Horsens fengsel v/ Jesper Bo Andersen, Rambøll DK

 

Paradigmeskifte: Framtidens kulturlokaler er allerede bygget

 • Trykkeriet på Fagernes: Hvordan Nord-Aurdal har fått et kulturliv på linje med dei største byane i landet v/Renate Remme Øverseth
 • Fra rekruttering til næringsutvikling: Tvibit – hvordan en gammal brannstasjon har vitalisert kulturlivet skapt en møteplass på tvers av uttrykk og generasjoner i Tromsø sentrum (film)
 • Kulturlivet er best i klassen på bruk av eksisterende bygg v/ Silje Grandetrø (arkitekt)
 • Om utvikling av Kulturkvartalet Verftet i Bergen og bruk av byen som lab for etablering av kulturhusfuksjoner i Karmøy v/ VILL Arkitekter
 • Evju bygdetun: Hvordan Nye Sjodar har blitt en regional scene for folkemusikk og folkedans med godt gulv og god akustikk (film)
 • Fra papir til pop i Sandvika: Hvordan de gamle lokalene til en papirfabrikk nå huser et ledende produksjonsmiljø for musikk og kreativ næring
 • (flere innlegg kommer)

Samtale med noen av deltakerne over

LUNSJ

Kultur som motor i stedsutvikling

 • Når kulturen biter seg fast. Produksjon og formidling som suksessfaktor for TOU i Stavanger v/ Per Arne Alstad
 • Kultur er noe mer enn verktøy for å selge boliger v/ Erlend Mogård Larsen (SALT, Trænafestivalen og HAVET i Trondheim)
 • Samdrift på Samvirket i Fjaler: Kulturskole og internasjonal teaterfestival bruker samme bygg (film)
 • (flere innlegg bekreftes)

Kort oppsummerende samtale med deltakere

Rammevilkår, virkemidler og ansvar

Politikerne inviteres til samtale:
– Virkemidler for bedre kulturarenaer: Penger, samarbeid, lover og planverk

 

Lokaler er et samfunnsansvar, men hvem tar ansvaret?

Innlegg fra de som utfyller de offentlige:

 • OBOS Samfunnsarena v/ Kent Olav Hovstein Nordby
 • Sparebankstiftelse om satsing på lokaler
 • En tom kirke + pro-bono arbeid + brukermedvirkning + 23 MNOK fra Sparebankstiftelsen DNB = Nytt kulturhus i Sofienberg kirke v/ arkitekt Stian Schjelderup

 

Kunstnerisk innslag og samtale om hvor det begynte

 

16:30 Slutt + Arkitektens omvisning på Sentralen med primus motor og dagens konfransier Martin Revheim

17:00 Valgfri etterfest/sosialt/underholdning

 

Dag 2 – tirsdag 10. september

09:00 Åpning i plenum og rapportlansering

Etter felles åpning blir det parallellsesjoner i tre ulike rom på Sentralen. Lunsj klokka 12.00.

———

Parallelle temaer 10.00-16.00:

 • Ingen spiller fotball i en oppoverbakke – Hva har idretten gjort riktig?
 • En kommuneøkonomi i knestående: Hva gjør vi med kulturarena-ambisjonene?
 • Skolen som kulturarena
 • Tilgjengelige kulturarenaer
 • 3rd places
 • Hvordan unngå å feile og skape gode lavterskel arenaer for kulturlivet? Om bestillerkompetanse og bestillermakt
 • Kulturdepartementet inviterer: Innspillsrunde med fylkeskommuner og kommuner om ny veileder for kulturlokaler
 • Kulturplanlegging for gode kulturlokaler. Best practice – kom og lær!
 • Kulturens plass i bygulvet
 • Musikk og helse
 • Bysnakk podcast: Kultur og byutvikling
 • Huset i Bygda presenterer sjekkliste for organisasjonsside bygg
 • Rundebordssamtale om flerbruk og egna kulturlokaler
 • Workshop i brukermedvirkning
 • Akustisk vandring på Sentralen

 

Overordnet tematikk:

Framtidens kulturlokaler er allerede bygget – hvordan sørge for at disse blir bedre egnet og mer brukt? // Hvordan sikre gode medvirkningsprosesser i planlegging av kulturlokaler? //  Når gamle industribygg blir kulturlokaler – eksempler på gode transformasjonsprosesser // Hvordan fungerer skolen som kulturarena? // Hvordan får vi opp bestillerkompetansen? Og hva er rollen til bestiller, arkitekt og akustiker og lokalt kulturliv? // Hvilke muligheter og utfordringer finnes for landets organisasjonseide bygg for å kunne bli bedre kulturrom? // Hvordan fungerer dagens virkemidler for bygging og utbedring av lokaler? // Hvorfor er kulturell infrastruktur viktig for byer og lokalsamfunn – og hvordan sikrer vi en bærekraftig utvikling? // Hvilke forutsetninger har kommuner og fylkeskommunene for arbeid med utvikling av egna lokaler og kulturarenaplaner? // Framtidas kulturlokaler og grønnere investeringer // Hva trenger de ulike kulturuttrykkene? // Hvordan kan alle nye offentlige bygg bli egna for kultur? //

Vil du bidra? Ta kontakt med oss på post@kulturrom.no.
Følg med på de ulike samarbeidsparnternes nettsider og nyhetsbrev for lansering av program og mer info om påmelding.