Sjekkliste: Grønnere investeringer

Lagt til: 16.11.22

Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet, og Kulturrom har helt siden oppstart fokusert på at utstyr som kjøpes med tilskudd fra ordningen skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år. De har også en ordning for servicerapport, reperasjon og vedlikehold og gir tilskudd til kjøp av brukt øvingsutstyr.

Sjekkliste

Som en del av arbeidet med Grønt veikart for kunst- og kultursektoren ønsker Kulturrom å bidra til at dere kan gjøre grønnere investeringer. Derfor har Kulturrom lansert en sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr.

 

Link til ressurs