Skolen som lokal kulturarena – veileder fra Viken fylkeskommune lanseres 1. september

Lagt til: 20.05.23

Første september vil veilederen «Skolen som lokal kulturarena» bli lansert. Det er en forventing at skoler skal kunne brukes av flest mulig, til lavest mulig kostnad.

Viken fylkeskommune  har som mål at veilederen skal bidra til at kulturfunksjoner blir bygget like presise og forutsigbare som idrettens. Da kan ambisjonen om skolen som lokal kulturarena kan oppfylles fullt ut samtidig som hovedfunksjonen skole ivaretas.  Den vil også kunne fungere for andre typer skoler og bygg.

Bevisste valg

Målet å hjelpe ulike aktører i plan- og byggeprosessen slik at man kan ta flest mulige bevisste valg, tidligst mulig i prosessen. Dette er i tråd med den nye norske standarden «NS 3467- Steg og leveranser i byggverkets livssyklus».