Nytt hefte om universell utforming av Kulturhus

Lagt til: 21.12.23

Kulturhus for alle

I mange små og store kommuner, er kulturhuset selve hjertet i lokalsamfunnet. Et sted som legger til rette for for opplevelser, men kanskje enda viktigere for deltakelse og fellesskap. Derfor er det så viktig at de er universelt utformet.

I dette heftet ser vi hvordan kulturhus over hele landet har tatt grep for å bli tilgjengelige. Heftet er inspirert av medlemmene i KS’ kommunenettverk for universell utforming, som ble opprettet i 2013. Målet er å bidra til et inkluderende samfunn, gjennom å dele erfaringer og fjerne hindre. Alle prosjekter støter på utfordringer. Eksemplene i heftet er ikke ment som fasit på hva som er godt nok – men som inspirasjon og læring. Vi har bevisst utfordret alle vi har intervjuet til å svare på hva de kunne gjort annerledes.

Link til ressurs