Siden 2019 har Kulturalliansen arbeidet med å kartlegge tilstanden i kulturlokaler tilknyttet flere kommuner. Her er siste rapport

Denne rapporten oppsummerer Kulturalliansens kartlegging av de lokalene som brukes av det
frivillige kulturlivet i 25 kommuner. I kartleggingen er det samlet inn informasjon om det enkelte hus
og rom. I tillegg er det hentet inn informasjon om aktiviteten rommene brukes til i dag.
Kartleggingen i de 25 kommunene ble gjort fra 2019 til 2022

Hovedkonklusjonene fra kartleggingen er som følger:


De fleste lagene har øving og framføring i kommunale og organisasjonseide bygg

76 % av musikkøvelsene foregår i lokaler som ikke er akustisk egnet for aktiviteten

Det er for liten kunnskap blant lagene om hvilke akustiske forhold som egner seg til deres
aktivitet

De fleste korpsene, samt mange band, øver i skolebygg

En tredjedel av alle kor øver i kirker, og enda flere holder konsertene sine der

Grendehus er arena for mange teatre, band og dansere

49,2 prosent av lokalene som lagene øver i, er tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne. Flere bygg er tilgjengelig enn det den første pilotrapporten viste

Aktivitetene har ikke tilstrekkelig tilgang til lager

Det er stort behov for oppgradering av organisasjonseide bygg

Det er stort behov for brede kartlegginger i flere kommuner