Er det rom for kultur i norske kommuner?

Lagt til: 09.03.23

I samarbeid mellom NOKU, Fagforbundet og Kulturrom ble det utarbeidet to undersøkelser fra Telemarksforskning i 2022.

Pressemelding: Ny forskning viser at kommunene i stor grad prioriterer idrettsbygg over kulturbygg

 

Er det rom for kultur i norske kommuner?
Undersøkelsen av kommunal kultursektor ble fulgt opp med en kvalitativ undersøkelse med tittelen «Er det rom for kultur i norske kommuner?» der det kom fram mange interessante erfaringer og perspektiver. I følge kultursjefene som ble intervjuet i rapporten formidler frivilligheten at det er behov for flere lokaler, mer tid i lokalene, bedre egnethet på lokalene og større tilgang på lagringsplass. Les rapporten her.

Viktige funn i rapporten: Er det rom for kultur i norske kommuner? 

  • Det er generelt lav forståelse blant lokalpolitikerne for at kulturen på samme måte som idretten trenger egnede og tilpassede lokaler/arenaer. 
  • Mange kultursjefer sier at det er politisk velvilje for at kultur er viktig, men at økonomien i kommunen og manglende forståelse gjør at pengene ikke alltid sitter like løst. 
  • Skolene er for de fleste kommune svært viktige kulturlokaler, men de tilrettelegges i liten grad for bruken, og tilgjengeligheten er for lav. 
  • Samfunnshusene spiller en veldig viktig rolle særlig for det frivillige kulturlivet i mange av kommunene, men er generelt sett veldig dårlig egnet til bruken. 
  • De fleste kommunene er i stor grad avhengig av tilgang på nasjonale midler for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i kulturlokaler, men de mangler kapasitet til å prioritere arbeidet med søknadsskriving. 

Kartlegging av kommunal kultursektor
Kartleggingen av kommunal kultursektor fremhever hvor viktig egnede lokaler er for kulturaktiviteten i kommunene. I denne undersøkelsen oppgir så og si alle kommunene at de er avhengige av tilgang på nasjonale midler for å kunne gjennomføre nødvendige oppgraderinger og investeringer i kulturlokaler. Les rapporten her

 

Disse rapportene viser at det er mange av behovene i feltet som handler om fordeling av rom, medvirkning, god planlegging og prosjektering av kulturlokaler.

Link til ressurs