Viken fylkeskommune utviklet i 2023 en veileder for skolebygg med kulturfasiliteter.

Veilederen er et praktisk verktøy og har som mål å gi merverdi til samfunnet i form av flere gode kulturarenaer. Den er relevant for ulike typer formålsbygg, som skoler, barnehager, eldresentre, omsorgsbygg, og lignende, som har behov for kulturlokaler.

Veilederen legger vekt på kartlegging av lokale behov og benytter et enklere språk. Den fremmer helhetlig planlegging for å realisere funksjonelle og bærekraftige prosjekter.