Sjekkliste: Lokaler til bruk for husflid og håndverk

Lagt til: 28.11.22

Lokaler til bruk for husflid og håndverk innspill fra Norges Husflidlag 17.01.18


Generelt behov

  • Store rom med bord og stoler som lett kan flyttes/settes sammen osv..
  • Bordplater som tåler vann/vasking/ymse kjemikalier må tåle en støyt
  • Godt dagslys og godt kunstig lys, ikke kjeller, god ventilasjon, vinduer som kan åpnes.
  • Akustikk som demper støy fra maskiner/arbeid med verktøy.
  • Tilgang til vask (med avløp)
  • Lager med enkel tilgang ikke trapper opp og trapper ned.
  • Lokalene må være plassert i bygget slik at arbeidsstøy ikke forstyrrer annen kveldsaktivitet. (Korsang og treverksteder vegg i vegg eller over/ under trenger ekstra
    isolasjon)

Lagring

Lagerplass til materialer/evt sette vekk utstyr mulighet for å bære inn utenfra helst ikke
lange kronglete korridorer. Symaskiner må lett kunne settes bort. Tekstiler, håndverktøy,
sakser, osv. trenger skap til lagring. (Med låsemulighet)

Akustikk
Blir mye støy på en sløydsal særlig pga. av maskiner tilsvarende symaskiner

akustikken være tilpasset.

Gulv
Lette å gjøre rene og sklisikre (spon/flis/rester av tekstiler osv.) Må tåle at håndverktøy faller i
gulvet og kan lage riper, samt vann og fargestoffer

Særskilte behov:
Sløydverksteder plass til høvelbenker noe maskinelt utstyr som båndsag avretter
søyleboremaskin benkesliper dreiebenk.

Særlige hensyn når det gjelder sikkerhet og miljø (maskinelt trearbeid):

Hovedbryter som kobler av strømmen på alle maskiner med ett grep,

Støvavsug istedenfor å feie med kost, for ikke å feie opp og virvle opp støv.

Tegning og maling
Vask maling og tegning på samme rom gulv som tåler «søl».

Tekstil
Plantefarging/ tovinge osv. tilgang på kokeplater gjerne vegg i vegg med skolekjøkken eller
på skolekjøkken.

Utfordring ved bruk av utstyr:
Utlån av skolens treverksted til frivillige organisasjoner er hensynet til verktøy: Hvem skal
sette opp høvlene, knivene og dreiejernene? Båndsagblad må skiftes og høvelstålet på
avretteren må sette opp/sendes til sliping. Hvordan få til gode avtaler om ansvar og
arbeidsfordeling Kunst og håndverkslærer vokter gjerne over verktøyet sitt (tidkrevende å
holde det i orden). Gjelder sikkert symaskiner også, men det kan husflidsmedlemmene tross
alt frakte med seg.


Mye husflid kan gjøres i vanlige klasserom med gode bord og stoler og tilgang til vask
og med godt lys. Byggene og rommenes estetikk samt estetisk (les lekkert)
materialvalg i bord, stoler, vask osv. må ikke gå på bekostning av at rommene skal
brukes!