Sjekkliste: Øverom for band

Lagt til: 19.09.22

Hva gjør et godt rom for ditt band?

I denne sjekklisten får man innsikt i hvordan man legger til rette for gode og trygge forhold for bandøving.

Et øverom med lydforhold som passer for band, gjør bandøvingen bedre og mer effektiv. Et band vil kunne arbeide bedre sammen, siden balanse og definisjon av hvert instrument blir bedre. Musikeren hører ofte ikke seg selv eller medspillerne godt nok, fordi lydtrykket blir for høyt og samspillet oppleves diffust. Det blir lettere for bandet å øve over lengre tid med god musikalsk presisjon og tett samspill. Hvis det enten er for lang etterklangstid, flutterekko eller ukontrollerte bassresonanser, vil bandet slite med godt samspill, intonasjon og rytmisk presisjon.

Egenskaper ved rommet:

Norsk Standard setter band i kategorien forsterket musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet. Egnede lokaler for bandøving må være store nok til å romme nevnt utstyr. Det er viktig med godt isolerte og lydtette rom, særlig hvis det ligger flere øverom vegg i vegg. Band som bruker elektriske instrumenter med forsterket lyd trenger lokaler med liten etterklang. Det må også være mulighet for lufting.

Nok strømuttak i rommet er en forutsetning, da medbrakte instrumenter og ytterligere utstyr (effektpedaler, trommepad, lydkort, laptop, osv.) ofte er avhengig av ekstern strøm. God belysning er også viktig.

Utstyrsbehov

Band har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Trommesett inkl. trommeteppe, trommestol og cymbaler
• Bassforsterker
• Gitarforsterker(e)
• Keyboard/stagepiano inkl. stativ og krakk
• PA-anlegg med mikrofoner, mikser, stativer og kabler (sanganlegg)
• Notestativer

 

 

Link til ressurs