Sjekkliste: Øverom for korps

Lagt til: 19.09.22

Hva gjør et godt lokale for korps?

I denne sjekklisten får man innsikt i hvordan man legger til rette for gode og trygge forhold for øving med korps.

Et øvingslokale med lydforhold som passer for korpset, gjør øvelsene bedre, og veien til et godt resultat kortere.

  • Musikere og dirigent vil arbeide bedre sammen, siden de hører omtrent det samme. Forståelsen av
    instruksjonen blir lettere, og bidrar på sikt til et høyere musikalsk nivå.
  • Musikerne kan spille med en naturlig toneproduksjon, og få til en fri og åpen klang i instrumentene.
    For kort etterklangstid vil gjøre det tungt å spille, og fører til forsert klang, særlig når det skal spilles sterkt.
    For lang etterklangstid blir som å spille fotball med bind for øynene, der det blir vanskelig å skille ut
    medspillerne, og presisjon og intonasjon lider. I tillegg kan lydtrykket bli svært høyt.

I sum vil et godt øvingslokale være en avgjørende faktor for kvalitetsutvikling og for trivsel i korpset.
Et godt øvingslokale kan også bidra til økt rekruttering, siden det er lettere å komme til et godt resultat.

 

Korps

Korps har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Notestativer
• Stoler
• Dirigentpodie
• Musikkavspillingsutstyr
• Printer

Egenskaper ved rommet:
Norsk standard setter korps i kategorien akustisk lydsterk musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet. Korps har vanligvis det største behovet for lokaler i forbindelse med øvelser. De har både behov for store felles rom til samspilløvelse, men også rom tilindividuell- og gruppeundervisning. Undervisningen foregår som regel parallelt med mange lærere p på mange forskjellige instrumenter på samme tid. Rombehovet kan derfor være opptil 10 rom samtidig. Samspillrommet skal være stort, med forholdsvis stor takhøyde. Det bør være tilgang på piano i minst ett rom, gjerne flere da det ofte brukes i undervisningen. Tilgang på trådløst nettverk er også som regel nødvendig.

Lagerrom
Lagerbehovet for korps er også stort. Lagring av instrumenter som ikke er i bruk, noter, arkivmateriale, uniformer og utstyr, samt slagverksinstrumenter som pauker, ulike trommer, trommesett, m. m. Utstyr som er i ukentlig bruk skal ha et eget rom med kort og bred nok adkomst til samspillokalet. Arkiv og utstyr som ikke er i daglig bruk behøver ikke være så lett tilgjengelig.

 

Orkester

Orkestere har behov for øvelokaler med følgende utstyr:
• Notestativer
• Stoler
• Dirigentpodie
• Musikkavspillingsutstyr

Egenskaper ved rommet:
Norsk Standard (NS:8178) setter orkester i kategorien akustisk lydsterk musikk, som har egne akustiske kriterier for at et rom skal være egnet. Orkestre trenger store fellesrom til samspilløvelse. Mange orkestere har øvelse med samspill på flere nivåer samtidig. Det er derfor behov for flere rom av en viss størrelse. Det skal være tilgang til piano i ett eller flere rom.

Lagerrom
God nok lagringsplass er helt nødvendig for at et lokale skal være egnet til korpsøvelser. Lager til store instrumenter, notestativer, slagverksutstyr, drakter og noter skal være i umiddelbar nærhet til øverommet. De Unges Orkesterforbund (UNOF) har utarbeidet et dokument på lagerbehovet til ungdomssymfoniorkestre.

Link til ressurs