Sjekkliste: Rom til danseaktivitet

Lagt til: 13.02.23

Det finnes ulik type dans og krav til gulv og rom for de ulike formene. Noe dans kategoriseres som idrett og her finnes ganske tydelige kriterier for lokalene.

Dans som idrett

 

Kriterier for lokaler til danseundervisning

Norske dansekunstnere (NODA) har utarbeidet: Anbefalte kriterier for lokaler til danseundervisning i videregående skole og kulturskoler ved nybygg denne kan være veldig nyttig når man skal se på krav til lokaler for dans.

Audiovisuelt utstyr: Musikkanlegg med god lydkvalitet bør plasseres i et av fronthjørnene for å sikre at lærer kan undervise og lede klassen på en effektiv måte. Anlegg med pitch (hastighetsregulering) som er enkel og hurtig å betjene er et godt hjelpemiddel. Fjernkontroll kan også være nyttig. Tilkoblingsmuligheter til mp3 spillere anbefales. Videokamera samt DVD spiller med en flatskjerm på veggen er svært gode hjelpemidler i.f.m. danseundervisning og innstudering.

Les: Anbefalte kriterier for lokaler til danseundervisning i videregående skole og kulturskoler ved nybygg

Dansere har behov for følgende utstyr:

• Speil
• Fast musikkanlegg
• Materialrom for lagring av utstyr
• Barrer (optimalt)
• Tilgang til matter
• Oppheng til sikkerhetsseler fra tak
• Oppheng til turnringer fra tak

Gulv/vegg/tak
Egnede lokaler for dans stiller krav til utformingen av rommet. Gulvet bør være sportsparkett og det stilles krav til størrelse på gulvflate for ulike typer dans, samt at enkelte former for dans stiller krav til dansematter/toppbelegg.

Av hensyn til rotasjonsøvelsene er det viktig med god kontrast på farge mellom vegger og tak, og det er viktig med god akustikk og lydisolering med tanke på at musikk er en viktig del av idretten.

De fleste dansegrener krever minimum 3 meter takhøyde, men enkelte grener krever enda mer (Rock’n roll og sportsdrill). Utøvere som driver med akrobatikk, trenger oppheng til sikkerhetsseler og turnringer fra taket.

Det bør være speil på en av veggene, og det bør lages mulighet for feste av barrer i forbindelse med speil.

Belysning
For dans er det viktig med god belysning og avskjerming fra sterke lyskilder grunnet rotasjon og kast.

Varme og ventilasjon
Dans drives i stor grad med kroppskontakt med gulvflaten og det betyr at gulvet ikke bør være for kaldt. Romtemperaturen bør ligge på 17 til 20 grader. Ventilasjonen bør være god.

Lagerrom
Låsbart skap for musikkanlegg. Plass til matter, transportable barrer og annet utstyr.

Garderober
Det må være enkelt tilgang til garderober.

Se også:

Sjekkliste for folkedans

Riksteaterets spesifikasjon for nybygg


 

Case: Bærum Kulturhus

ARENA FOR DANS: Det viktigste for gode danselokaler er et riktig gulv for ulike typer av dans. Teknikerne ved Bærum kulturhus har utviklet noen vurderingsskjemaer for forskjellige typer gulvdekke som de bruker som veiledere for seg selv etter hvilken type dans som skal fremføres i Bærum kulturhus. Dette kan være til hjelp for andre som ønsker å vise frem dans.