Flerbruk

Flerbrukslokaler er en kompleks tematikk og her har vi samlet noen ressurser for lokaler som skal brukes til flere formål. Brukermedvirkning og bestillerkompetanse vil stå sentralt når man planlegger for at et lokale skal brukes av flere kulturuttrykk og det finnes per i dag få standarder å ta utgangspunkt i. Å se på de normene og standardene som finnes for musikklokaler vil være et viktig sted å starte, samtidig som man tenker på om gulvet skal brukes av scenekunst og da også ser på Riksteaterets spesifikasjon for nybygg. Planlegging av lager, omrigg og dialog med de ulike brukergruppene i en innledende fase vil være sentralt for å få et egna lokale.

16 ressurser: