Husflid

Husflid og håndverk trenger en litt annen type egnede lokaler

Opplæring og andre aktiviteter innen husflid og tradisjonshåndverk drives i regi av lokale lag i alle kommuner over hele landet. Hvert år gjennomføres det flere tusen kurs innen et mangfold av teknikker materialer, og omfatter alt fra trearbeid, strikk, vev, broderi, bunadssøm, smiing, glassarbeid, keramikk, plantefarging, kurvfletting, sølvarbeid, tradisjonsmat, og mye mer. Messer, markeder, og ikke minst demonstrasjoner og utstillinger er også kjernen i disse lagenes virksomhet. De har er mange åpne og ikke minst publikumsretta tiltak for alle aldersgrupper. Lagene står ikke på scene og trenger som regel heller ingen sal, men egnede lokale som har verkstedfasiliteter, som sløydsal, tilgang til vann/vask/avløp, gode luftemuligheter, gulv som tåler vann og verktøy, nok stikkontakter til sy- og andre maskiner, godt lys for å se detaljer, lagringsplass og fast plass for vever som ikke kan tas med i bilen hjem mellom hver kurskveld.

Tilgang på utendørsarealer er også viktig for disse lagene. For «saueklipping», smiing, større trearbeid, markeder og publikumsrettet aktivitet er det ofte best å være ute.

Store rom som egner seg til møter- og foredragsvirksomhet er som for mange andre lag nødvendig for å kunne drive både åpne tilbud og formidle til mange. Og ikke, minst, kjøkkentilgang for å kunne samles for sosialt samvær, med kaffe, kaker og annet godt for å inkludere mange, bygge engasjement og samhold.

2 ressurser: