Musikk

God akustikk er viktig for musikklokaler, og forskjellige sjangre krever ulik akustikk

Alle bygg i Norge bygges etter Byggteknisk forskrift TEK 17, men TEK17 er ikke tilstrekkelig når man skal prosjektere rom som skal brukes til musikkutøvelse.ISO-standarden NS-ISO 23591:2021 angir kvalitetskrav for rom til musikkøving, og anbefales brukt i alle lokaler hvor det skal utøves musikk. Mange kommuner og utbyggere bruker denne allerede.NS 8178:2023 er en tilsvarende standard for framføringslokaler.

I tillegg har forskjellige organisasjoner egne sjekklister og anbefalinger som går mer i dybden på krav til andre faktorer, eksempelvis lagerstørrelse, lysforhold og flerbrukslokaler.

Se også musikklokaler.no for mye nyttig info.

15 ressurser: