Scenekunst

Scenekunst er et samlebegrep for lokaler som brukes til teater og dans, både på amatørnivå og av profesjonelle.

Det er ulike behov for lokaler som brukes til øving og til framføring, men å planlegge for god akustikk og egna gulv er sentralt for scenekunst. Her har vi samla noen ressurser som er relevante for lokaler til teater og dans. Dans som er definert som idrett har tydeligere krav til rom enn det finnes innen kulturfeltet.

På sikt vil det være hensiktsmessig at feltet blir enige om noen overordna anbefalinger også for lokaler som skal brukes til ulike scenekunstformål.

8 ressurser: