Skolebygg

Skolebygg er viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. De er i hyppig bruk av kulturskoler, det frivillige livet lokalt, så vel som av profesjonelle aktører. Skolebygg er en stor ressurs i norsk arenapolitikk, men byggene er ikke alltid godt tilrettelagt for kulturaktivitet.

Derfor er det utarbeidet en sjekkliste for skolen som kulturarena og det finnes veiledere i flere kommuner og fylker.

5 ressurser: