Standarder

Per i dag finnes det kun standarder for musikkfeltet: NS ISO-23591 – Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving. og NS 8178 Standard for saler for musikkframføring.

Øvrige kulturuttrykk har ikke utarbeidet noen standard – og praksis og behov vil variere.

2 ressurser: