ARENA (Kulturrådet)

Lagt til: 17.03.23

ARENA er en tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrådet. Det fordeles ca. 25 MNOK i året til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Den skal bidra til å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling innen visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrfaglige og tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes tilskudd til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Det stilles ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes tilskudd til skal komme kunst- og kulturfeltene og/eller et allment publikum til gode.

Les mer om ARENA- ordningen her

Foto: Morten Quist Hommersand