Kulturrom

Lagt til: 17.05.23

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans. 

For å søke må dere være et felleskap eller kunne vise til at tiltaket vil komme flere aktører til gode, vise til helårsaktivitet og ha et organisasjonsnummer.  

 

Hva gir Kulturrom tilskudd til? 

Teknisk utstyr – Grunnleggende teknisk utstyr til øving og fremføring: 

 • Fremføringsutstyr: Søk tilskudd til lyd- og lysutstyr som for eksempel PA, lysmikser, lyskilder og mikrofoner. Vi gir også tilskuannet sceneteknisk utstyr som trosserigg og sceneplattinger etc.
  Frist 1. mars og 1. september.  

 

 • Øvingsutstyr: Søk tilskudd til grunnleggende lydutstyr som blant annet sanganlegg, trommesett, forsterkere, dansematter eller annet nødvendig utstyr som har fast plassering i et øvingslokale.
  Frist 1. mars og 1. september. 

  

Lokaler – Bedre akustikk og utbedring av øvingrom, prøve- og fremføringslokaler: 

 • Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-): Søk tilskudd til å forbedre lydforholdene i et rom, bygge et dansegulv, en liten scene, scenetepper m.m.
  Frist 1. mars og 1. september. 

 

 • Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-): Søk tilskudd til å forbedre akustikk, lydisolering og etablere scener, øvingslokaler og prøvelokaler.
  Frist 1. mars og 1. september. 

 

 • Akustisk forprosjekt: Søk tilskudd til å kartlegge akustikk og lydisolasjon i et lokale, og lydgjennomgang mellom ulike lokaler. Nødvendig for å søke om tiltak for bedre lydforhold.
  Løpende søknadsfrist. 

 

 • Akustikkmåling av rom: Søk tilskudd til å gjennomføre en akustikkmåling i deres lokaler.
  Løpende søknadsfrist. 

 

Grønnere investeringer i lokaler og utstyr 

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom midler til grønnere investeringer. Her gis det tilskudd til innleie av teknisk utstyr, grønn kompetanse, mulighetsstudier og reparasjon av utstyr.
Løpende søknadsfrist. 

 

Les mer på Kulturrom.no