Søke tilskudd til kulturlokaler?

Her finner du en oversikt over de mest aktuelle tilskuddsordningene for lokaler. Nasjonale midler forvaltes av fylkeskommunene i ordningen Regionale kulturbygg, i den nasjonale ordningen Kulturrom og av ARENA i Kulturrådet.

4 ressurser: