Hvordan og hvorfor finne ut noe om akustikken i et kulturlokale?

Lagt til: 28.03.23

Hvorfor er akustikk viktig?

Akustikken i et lokale kan virke både som medspiller og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, romform og etterklangstider som påvirker dette. Å synge eller spille i feil akustikk skaper problemer for utøvere og dirigenter. Musikerne tvinges til å kompensere klang og balanse, og dirigenten hører ikke alltid skikkelig. Derfor er det viktig å ta lokalets akustiske egenskaper på alvor, både ved nybygg og ved oppussing. Norsk Musikkråd anbefaler lokaleiere å koble på romakustisk kompetanse så tidlig som mulig i planleggingen. Det er også viktig å definere hva lokalene skal brukes til før detaljprosjekteringen starter.

Mer informasjon finner du på www.musikklokaler.no

Hvorfor måle akustikken?

Akustikk blir ofte vurdert ut fra smak og behag, og etter personlige preferanser utøvere, dirigenter og publikum måtte ha. Siden de har forskjellige lytteposisjoner og ulike
behov, vil begrepet «god akustikk» stadig være gjenstand for subjektiv vurdering. Målinger utført av Norsk musikkråd er objektive, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler ut fra NS 8178 – ”Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Denne standarden kan brukes av utbyggere og lokaleiere for å tilrettelegge eksisterende lokaler, eller sikre gode forhold ved nybygg, og er tilgjengelig fra Standard Norge.

Målerapporten gir lokaleier kunnskap om hvilke ensembler lokalet passer for, og hva det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en omplassering av ensembler til rett lokale løse
mange problemer. Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra Norsk musikkråd være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak.

Det er mulig å søke Kulturrom om tilskudd til å gjennomføre en akustikkmåling og eventuelt en mer omfattende forprosjektrapport utarbeidet av en fagakustiker.

Om akustikk

Seks viktige faktorer som gir gode forhold for musikk:

 • Stort nok romvolum (m3)
  • Rommets lengde x rommets bredde x rommets høyde
 • Riktig etterklangstid (T30)
  • Tiden lyden henger igjen i rommet
 • Korrekt bassfaktor
  • Forholdet mellom etterklang i bass og mellomtone (etterklangsprofil)
 • Lav bakgrunnsstøy (dB)
  • Lyden i rommet med lys og ventilasjon på
 • Riktig romforsterkning (Gain)
  • Lydtrykknivå ulike steder i rommet
 • Riktig klarhet (C)
  • Hvor tydelig detaljer oppfattes (etterklangsprofil)

 

Les mer om:

Norsk Musikkråd kan utføre akustikkmålinger

NS ISO-23591 – Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

 

 

Link til ressurs