Intervju: Bestillerkompetanse og brukermedvirkning

Lagt til: 25.05.23

Eirik Kristensen er anleggsrådgiver i Oslo Musikkråd og akustiker i Rambøll. Han er involvert i arbeidet med kulturlokaler.no og drifter også musikklokaler.no som har eksistert i flere år. Vi har derfor stilt han et par spørsmål om verdien av en slik samleside og hva som mangler i dag.

– Hva tror du en samlet tilgang til relevante ressurser på kulturlokaler.no kan bidra med?

Det vil øke bestillerkompetansen hos kulturbrukere betraktelig. Samtidig gir det en oversikt over hva som mangler og hva som allerede er bra. Vi ser at musikklokaler.no har vært verdifullt i mange sammenhenger, og er en «go to» side hvor man ofte starter hvis man skal gjøre utbedringer av et lokale. Jeg håper Kulturlokaler.no får tilsvarende nytteverdi for alle kulturlokaler, for både kommuner, lag og private.

– Musikkrådets kartlegginger viser at 85% av lokalene som brukes i dag ikke er egna til formålet? Hva skal til for å få flere egna lokaler til musikk og andre kulturuttrykk?

Først og fremst må kulturlivet være tydelige på hva de trenger. Alt starter med et tydelig uttalt behov. Her er kulturlokaler.no et godt sted å starte. Deretter må myndighetene og utbyggerne lytte. Og følge opp med finansiering og planverk. Men dette vil jo bli mye lettere dersom kulturlivet samler seg og lager gode kravspesifikasjoner og bestillinger. Og så må kulturen ha en tydelig plass som premissgiver i starten av et byggeprosjekt, og ikke komme inn som en bonus mot slutten. Først da klarer man å sikre at takhøydene, romgeometrien og de tekniske funksjonene blir gode nok.

– Det finnes åpenbart noe kompetanse som ikke blir brukt når det bygges eller utarbeides rom som ikke er egna til bruken? Hvor er det det svikter?

Jeg har jo vært inne på det allerede, men jeg tror det svikter litt på brukersiden av flere årasker. For det første er det svært få i det frivillige kulturlivet som har fagkunnskap om rommene som skal benyttes. Derfor må vi være flinkere til å spre denne kunnskapen. For det andre er kulturlivet veldig fraksjonert og variert, og deler ofte på lokalene. Dette betyr at bestillerkompetansen også må strekke seg utover hele kulturfeltet. Det nytter ikke om danserne, musikerne, kunstnerne og skredderne sitter og ønsker seg hvert sitt rom med hver sin funksjon. Man må bli enige om hva man kan dele og hvordan man lager gode flerbruksrom. Men da blir det også noen kompromisser. Derfor er det så viktig med brukermedvirkning. For hvis disse menneskene kan være involvert i et prosjekt fra starten, vil man sikre at både bestillerkompetansen og flerbruksaspektet tas med inn i prosjektene.

 

Foto: Torkjell Hovland. Les mer om Eirik på Norsk Musikkråd sine nettsider.