NS ISO-23591 – Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving

Lagt til: 06.06.23

Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

I 2014 ble standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse utgitt, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Standarden fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Den store interessen medførte at det ble foreslått å legge den norske standarden til grunn for en tilsvarende internasjonal (ISO) standard. Og i 2021 ble den en realitet.  Den nye standarden, NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces, vil være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.

Standarden inneholder krav til øverom for forsterket og akustisk musikk. Standarden angir kvalitetskriterier for blant annet romvolum, etterklangstid, romdimensjoner, akustisk behandling og bakgrunnsstøy, og er det mest omforente standardiseringsdokumentet for bygging og utbedring av rom til musikk. NB: Standarden koster NOK 828,00 (eks. mva). Den kan bestilles her.

For en oppsummert og gratis innføring i deler av tematikken kan du lese «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål: NMRs normer

Link til ressurs