Kan gymsalen på skolen være en kulturscene?

Lagt til: 25.05.23

I sjekklista Skolen som kulturarena er det listet opp endel krav til framføringslokaler. I mange tilfeller er gymsalen utformet på en måte som kan gjøre den egna til kulturarrangement, men det er endel faktorer som skal være på plass for at den skal være egna til kultur.

 

Følgende utstyr bør finnes et fremføringslokale:

  • PA-anlegg som er egnet lokalets størrelse
  • Lysanlegg som er egnet lokalets størrelse
  • Backline (trommesett, bassforsterker, gitarforsterker(e), stativer, mikrofoner, osv.)
  • Stoler/benker for publikum
  • Piano

Egenskaper ved rommet:

I fremføringslokaler må det i tillegg til utøverne være plass til publikum. Ulike kultursjangere stiller ulike krav til akustikken i rommet. Et flerbruksrom bør derfor ha fleksible løsninger for å skape egnet akustikk (lydabsorberende tepper, gardiner eller vendbare elementer som enkelt kan endre rommets akustiske egenskaper). Tepper og gardiner er også nødvendig i forbindelse med blending. Å kunne stenge ute dagslys er et absolutt krav.

Scenen bør kunne belyses av kunstig lys og vanlig taklys må kunne skrus av manuelt.

Lokalene bør være oppvarmet. Frittstående gymsaler som varmes opp med panelovn samme morgen, gir ikke gode arbeidsforhold eller publikumsopplevelser.

Gulv

Gulvet må tåle at det står stoler på det, og det må være nok stoler/benker tilgjengelig. Scenegulv må være tilrettelagt for scenekunst (dans, skuespill) og ulike typer musikkutførelse.

Tilgjenglighet

Det må være god tilgang fra bakkeplan, gjerne med dobbeltdører eventuelt med romslig heis, slik at medbrakt utstyr kan fraktes effektivt inn og ut. Aktørene trenger også backstage eller garderobe for skifting, forberedelser til forestilling og oppbevaring av personlig utstyr og tilbehør. Det bør være enkel tilgang mellom dette rommet og scenen. Backstage må ha tilgang på toalett, uten at man trenger å gå gjennom publikum.

Det er fordelaktig om store installasjoner er bevegelige, for eksempel uttrekkbart amfi og liknende.

Strøm

Nok strømuttak i nærheten av scenen er nødvendig med tanke på lyd, lys, forsterkere og annen backline. Der bør være tilgjengelig ulike strømstyrker/ampere.

 

Se også:
Gymsalen: Verdens verste og beste kunst

Sjekklista Skolen som kulturarena