Musikk i flerbrukslokale – krav og tips

Lagt til: 28.03.23

Hva er flerbruk?

Flerbrukslokaler deles inn i to hovedgrupper:

  • Flerbruk der musikk er ett av flere bruksområder (idrettshaller, klasserom, auditorier, bibliotek, kirker m.m.)
  • Musikklokaler som brukes til flere ulike musikkformer (forsterket, akustisk lydsterk eller akustisk lydsvak musikk), jf. NS-ISO 23591 kap 5.5 og NS 8178 kap. 5.5.

Prioritering

I slike lokaler må det prioriteres mellom de ulike musikkformene. Standarden krever at «de akustiske krav som gjelder for de ulike musikkformer ivaretas i flerbrukssaler». I praksis innebærer dette variabel akustikk, dersom det ikke er gjort klar prioritering av en type bruk. Dersom salen også har prioritert bruksformål for forsterket musikk, er det ønskelig med variabilitet også i 125Hz- og 63Hzbåndene. Skal lokalet brukes både til konsert og øving med akustisk musikk, betinger det variabel akustikk.

Den variable akustikken kan oppnås ved fysisk og/eller elektronisk variasjon. Ved bruk av elektronisk anlegg må salen ha en grunnakustikk som er jevn og ikke for lang (avhengig av romvolum).

Romvolum

Det er spesielt viktig å ta hensyn til romvolum i slike lokaler, og kravene til romvolum for den mest
volumkrevende musikkformen må legges til grunn for dimensjoneringen av rommet.
Spennet i etterklangstiden for de ulike musikkformene er stort, og både fig. 1 (gjennomsnittlig
etterklangstid) og fig. 2 (etterklangsprofil) må sees i sammenheng og ivaretas når variabel akustikk
prosjekteres.

Bakgrunnsstøy

Dersom slike lokaler skal brukes både til øving og konsert, må kravet om bakgrunnsstøy til
konsertlokaler legges til grunn (jf. NS-ISO 23591 tabell 4 og NS 8178:2014 tabell 4).

Denne teksten er hentet fra Norsk Musikkråds normer for musikklokaler. Les hele dokumentet her