Normer og anbefalinger for musikklokaler

Lagt til: 25.05.23

Norsk musikkråd har i samarbeid med hele musikkfeltet utviklet normer og anbefalinger for musikklokaler. Disse normene har vært en stor del av grunnlaget for utarbeidelsen av NS-ISO 23591, og er koordinert med ISO-standarden. Normene oppdateres årlig, og anbefales i tillegg til ISO-standarden som grunnlagsdokument ved bygging av musikklokaler.

Link til ressurs