Prosessveileder: Hent inspirasjon fra idretten (Tverga)

Lagt til: 15.04.23

Det finnes per i dag ingen veileder for kulturbygg eller prosessveileder for brukermedvirkning. Fram til det finnes også for kultur anbefaler vi de som planlegger å etablere kulturlokaler å hente inspirasjon fra Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

På deres nettsider finnes det blant annet en prosessveileder som kan ha overføringsverdi til kulturfeltet.

 

Illustrasjon: Tverga

 

Link til ressurs