Riksteaterets spesifikasjon for nybygg

Lagt til: 28.03.23

Riksteatret har utarbeidet en spesifikasjon for bygging av nye kulturhus som dekker de tekniske kravene Riksteatret stiller til nye spillesteder. Det er viktig å påpeke at spesifikasjonen dekker flere behov innen scenekunst, blant annet teater, dans og musikk. Kravene bygger på Riksteatrets lange erfaring og på moderne prinsipper som tar hensyn til brukerne både på og bak scenen.

Les mer om Riksteaterts tekniske krav til nybygg her

Tekniske krav