Teknisk utstyr til kulturlokaler

Lagt til: 28.03.23

Hva må du tenke på når du skal prosjektere teknisk utstyr i lokaler?

Veileder for prosjektering av teknisk utstyr i kulturlokaler

Her er en generell veileder som TRÅD har utarbeidet i forbindelse med samlesiden kulturlokaler.no. Hensikten er å hjelpe kommuner, lag og foreninger når de skal bygge eller rehabilitere kulturlokaler som skal brukes til konsert eller øving, studio, teater- eller danseforestillinger, men også flerbrukslokaler og kinoer. Veilederen tar for seg planlegging og iverksetting av installasjon i kulturlokaler

 • scene, lyd-, lys- og AV-utstyr
 • føringsveier og infrastruktur
 • bæreevner for kulturteknisk utstyr i tak

Veilledning kulturlokaler


Veileder fra UNINETT

Det finnes foreløpig ingen utfyllende spec for teknikk i kulturlokaler, men UNINETT har fått utarbeidet en veileder for AV-utstyr på universitet og høgskoler. Her er det endel prinsipper som kan kopieres i bestilling/prosjektering også for kulturaktører.

 • Dette dokumentet spesifiserer funksjonsbeskrivelser for anbefalte løsninger for AVutstyr i auditorier,
  seminarrom, klasserom, møterom og grupperom. Det inngår som et av to dokumenter som gir anbefalinger for AVutstyr i universitets og høyskolesektoren.
  Uninett AV_Lyd_ufs116-oppdatert

 • Dette dokumentet er et støttedokument for UFS 116. UFS 116 spesifiserer funksjonsbeskrivelser for
  anbefalte løsninger for AVutstyr i universitets og høyskolesektoren. I UFS 119 er det gitt tekniske og funksjonelle systemkrav for de ulike komponentene som inngår i funksjonsbeskrivelsene.
  Uninett AV_Lyd_ufs119-oppdatert

Tips til innkjøp

Her får dere tips til innkjøp av utstyr og dialog med leverandører:
——–

Kurs i grunnleggende lyd og lys?

Kulturrom driver også med fagutvikling innen scenetekniske yrker og har utarbeidet kurs i grunnleggende lydteknikk og lysteknikk:

Grunnleggende lydteknikk

Grunnleggende lysteknikk