God tilgjengelighet og universell utforming i kulturlokaler

Lagt til: 25.03.23

God tilgjengelighet til et kulturlokale gjør at alle får like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Dette forutsetter at en bygger/legger til rette for spesielle løsninger slik at alle kan bruke lokalet.  

Hva er universell utforming?

Forskjellen på god tilgjengelighet og universell utforming (UU), er at UU av lokalet gjør at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne eksisterende barrierer og hindre at ny oppstår.  

Tilgjengelighetsmerket

Norske Kulturarrangører har utarbeidet Tilgjengelighetsmerke, som er en «sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer». Der kan en finne gode retningslinjer for alt en kulturarrangør bør tenke på som: informasjon, billettbestilling, trinnfri adgang til lokaler, HC-toaletter, teleslynge, skilting/merking og sikkerhet. 

Mer om Tilgjengelighetsmerket: https://www.tilgjengelighetsmerket.no/ 

Ressursbank

Se Kulturdirektoratets ressursbank for tilgjengelig kulturliv: https://www.kulturdirektoratet.no/web/guest/mangfold/vis/-/ressursbank

Direktoratet for byggkvalitet

Jobber du med utforming av nytt kulturbygg, eller skal oppgradere et eksisterende bygg, kan det være lurt å se på Direktoratet for byggkvalitet: https://dibk.no/byggtekniske-omrader/sporsmal-og-svar-om-tilgjengelig-bolig-og-universell-utforming 

Bufdir

Les mer på bufdir sine sider

Se også Bufdirs kartlegging av status og arbeidet med universell utforming i norske museer HER

Universell utforming av kulturhus

Les KS sin veileder med gode eksempler til universell utforming av kulturhus: https://www.kulturlokaler.no/publikasjon/nytt-hefte-om-universell-utforming-av-kulturhus/

Masse nyttige lenker

Se flere nyttige lenker på Troms fylkeskommune sine sider HER

 

Foto: Øyvind Holmstad, CC BY-SA 4.0  Wikimedia Commons