Veileder: Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B)

Lagt til: 13.02.23

Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

Datakultur og gaming er en viktig del av barn og unges hverdag. Dataspill er et populært og utbredt kulturuttrykk som bidrar til kreativitet, samarbeid,
læring og fellesskap. Spill kan fortelle historier, gi innblikk i nye perspektiver og brukes som skapende verktøy.

Kulturdepartementet har laget denne veilederen for å gjøre det enklere å komme i gang. Veilederen skal være til hjelp for kommuner, frivillige organisasjoner og andre som ønsker å legge til rette for attraktive og inkluderende møteplasser, for eksempel på samfunnshuset, fritidsklubben eller biblioteket.

LES VEILEDEREN HER